Sinds juli 2014 dienen staalconstructies onder de CE-markering
op de markt gebracht te worden binnen de EU

Als geharmoniseerde Europese Productnorm is de NEN-EN 1090-1 al ingegaan op 1 januari 2011 met een overgangsperiode van 18 maanden. Sinds juli 2014 dienen staalconstructies met een CE-verklaring geleverd te worden.

Deze wetgeving verplicht constructiebedrijven te handelen volgens de NEN-EN 1090-1 normering. De norm is er op gericht dat constructiebedrijven een prestatieverklaring af kunnen geven in de vorm van een CE-markering. Om een prestatieverklaring af te kunnen geven, dienen constructiebedrijven processen als inkoop, ontwerp en productie in te delen volgens de NEN-EN 1090-1 norm. Deze processen dienen gewaarborgd te worden in de vorm van een Fabrieksproductiebeheersingssysteem (FPC).

Schimmer Consultancy

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van constructiebedrijven tot het behalen van het NEN-EN 1090-1 certificaat. Hierin hebben wij de nodige ervaring opgedaan, waaruit u een greep kunt vinden bij onze opdrachtgevers. Dankzij onze unieke werkwijze en bedrijfsstructuur zijn wij in staat een sluitend FPC-systeem op maat aan te leveren, dat vanuit zowel financieel- als tijdtechnisch oogpunt gegarandeerd de meest aantrekkelijke optie op is de Nederlandse markt.