Home

Vanaf 1 Juli 2014 is de Europese harmonisering op het gebied van stalen en aluminium constructies van kracht gegaan. Deze wetgeving verplicht producenten van staalconstructies, of onderdelen daarvan, te handelen volgens de NEN-EN 1090-1 norm. De norm is gericht op het af kunnen geven van een prestatieverklaring in de vorm van een CE-markering.

Om een prestatieverklaring af te mogen geven, dienen constructie-bedrijven hun processen op het gebied van onder andere inkoop, ontwerp en productie volgens de NEN-EN 1090-1 in te richten. Deze processen dienen beschreven te worden in een goed leesbaar FPC-systeem (Fabrieksproductieberheersingssysteem).

Unieke positie

Bij het opstellen of op laten stellen van een FPC-systeem kunnen de kosten zeer snel oplopen, wat zeker voor de kleinere bedrijven problemen op kan leveren. Dankzij Schimmer Consultancy’s unieke positie in de markt en specialisering in de NEN-EN 1090-1, hoeft dit niet zo te zijn. In tegenstelling tot dure adviesbureau’s begeleid Schimmer Consultancy u naar het behalen van de CE-markering tegen een prijs waarvoor u het intern niet zou kunnen realiseren. Dit terwijl Schimmer Consultancy wel degelijk beschikt over de nodige ervaring in het succesvol en efficiënt begeleiden van constructiebedrijven bij het NEN-EN 1090-1 certificerings-traject.